Indywidualizacja procesu treningowego to klucz do odniesienia sukcesu sportowego

Zawodnicy Podhale Hockey Academy realizują indywidualne plany treningowe. To czas intensywnej pracy nad siłą, koordynacją, wytrzymałością, zwinnością i szybkością – zdolnościami niezbędnymi w zasadniczym sezonie hokejowym.

Diagnostyka

Treningi poprzedzone zostały diagnostyką funkcjonalną każdego zawodnika. Wykonano badania krwi, analizę składu ciała, testy wydolnościowe oraz komplet analiz na bieżni Skatemill HDTS (Skating Analysis, Shooting Navigation, Peripheral Navigation). Następnie, posiadając komplet informacji stworzone zostały indywidualne profile zawodnicze, określono harmonogram pracy i efekty do osiągnięcia. Sprecyzowano także priorytety. Narzędzia i metody treningowe dobrane zostały w taki sposób, aby ich zastosowanie było w jak największym stopniu mierzalne, dzięki czemu możliwe będzie określenie skuteczności i celowości każdego z nich.

Realizacja

Zajęcia treningowe odbywają się w terenie, na sali gimnastycznej, boisku, sali fitness i oczywiście na bieżni Skatemill HDTS, gdzie gracze pracują nad doskonaleniem techniki jazdy na łyżwach. Tutaj również doskonalą elementy techniki indywidualnej tj. drybling, podanie, strzał oraz budują wytrzymałość i koordynację poprzez jazdę na łyżwach. Ponadto, nieodłącznym elementem ich treningów jest kształtowanie celności strzału i podań oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Podsumowanie

Opracowanie i realizację indywidualnego planu treningowego, uwzględniającego potrzeby i wymagania konkretnej dyscypliny sportu jaką jest hokej na lodzie oferuje profesjonalne Centrum szkolenia hokeja na lodzie Podhale Hockey Academy.

Trenuj z nami!

Leave a comment